مسواک فوکس - یدک معمولی و نرم

Description

قابل استفاده برای مسواک Fuchs clips griff و مسواک سفری Fuchs clips pocket

اقتصادی و مقرون به صرفه.

ساخته شده از الیاف های سر گرد شده که از لثه و دندان های شما مراقبت می کند.

الیاف آبی رنگ: نشانگر زمان تعویض سر مسواک