مسواک فوکس کلیپس معمولی و نرم

Description

اقتصادی و بصرفه: دارای سر های قابل تعویض با دو یدک اضافه

سر های یدکی را می توانید از داروخانه ها و سوپرمارکت ها تهیه کنید

ساخته شده از الیاف نرم سر گرد شده که از لثه و دندان های شما مراقبت می کند.

الیاف آبی رنگ: نشانگر زمان تعویض سر مسواک