مسواک فوکس کلیپس سفری

Description

بسته بندی بهداشتی و درپوش کامل

دارای سر قابل تعویض

سر های یدکی رامی توانید از داروخانه ها و سوپرمارکت ها تهیه کنید

الیاف آبی رنگ: نشانگر زمان تعویض سر مسواک

در رنگ بندی متنوع