نخ دندان 50 متری

نخ دندان 50 متری

Description


نخ دندان فوکس از نوع پنبه ای میباشد
نخ دندان فوکس به دلیل پنبه ای بودن (Cotton ) پلاک میکروبی خیلی بیشتری را نسبت به سایر نخ دندانهای موجود با Brand های معروف که از نوع تفلون میباشند بر میدارد
نخ دندان فوکس موم دار و همراه فلورید سدیم (NaF ) بوده که در عبور آسان نخ دندان از نقاط بین دندانی و تقویت مینای دندان بسیار موثر است
جعبه نخ دندان فوکس بسیار بهداشتی بوده واز در معرض دستخوردگی و آلودگی میکروبی جلوگیری میکند
نخ دندان فوکس در هنگام قرارگرفتن در نقاط بین دندانی حجیم شده و با تماس کامل با فضای بین دندانی پلاکهای میکروبی را کاملا برمی دارد
در دو سایز 25 متری و 50 متری در دسترس میباشد