مسواک فوکس جونیور کودک

مسواک فوکس جونیور کودک

Description

دسته خوش دست و فاقد لغزش مخصوص دست کودکان
سر مسواک کوچک متناسب با دهان و دندان کودکان
الیاف نرم و کوتاه برای تمییز کردن با لطافت دندانها
همه الیاف مسواک کاملا ته گرد شده (End rounded ) که به ماساژ لثه ها کمک کرده و بر روی دندانها به ملایمت عمل میکند