مسواک فوکس پلاک کلینیک

Description

تکنولوژی In-mould: بالاترین استاندارد بهداشتی در مسواک، هیچ حفره و فاصله ای بین الیاف و بدنه مسواک وجود ندارد

دندانه های ماساژورTPE در کنار الیاف: جهت افزایش گردش خون لثه و تمیز کزدن خط لثه

دندانه های TPE در وسط الیاف: جهت حداکثر کردن تمیزی سطح دندان

طراحی و چیدمان ویژه الیاف مسواک جهت تمیز کردن بهینه سطح دندان و فواصل بین دندانی

دارای الیاف بلند جهت پاک کردن پلاک از دندان های انتهایی و دور از دسترس

دسته ارگونومیک: به منظور کنترل بهتر مسواک و جلوگیری از لغزیدن مسواک در دست

گردن انعطاف پذیر: به منظور وارد نیامدن فشار به دندان و لثه