مسواک فوکس سنیدنت معمولی و فوق نرم

مسواک فوکس سنیدنت معمولی و فوق نرم

Descriptionالیاف دندانه دندانه
Tynex: پاک کنندگی بسیار قوی و موثر خط لثه و همچنین سطح کناری دندان

طراحی کوتاه و بلند الیاف به منظور نفوذ به خلل و فرج سطح دندان

سر کوچک برای تمیز کردن نواحی دور از دسترس

دسته ارگونومیک: به منظور کنترل بهتر مسواک و جلوگیری از لغزیدن مسواک در دست

گردن انعطاف پذیر: به منظور وارد نیامدن فشار به دندان و لثه